ΝέαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το εργαστήριο Υγιεινής, Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχοντας σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, δέχεται εκδήλωση ενδιαφέροντος από Βιολόγους, Μοριακούς Βιολόγους, Γεωπόνους, μεταπτυχιακού επιπέδου ή υποψήφιους διδάκτορες για έμμισθη απασχόληση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν πλήρες βιογραφικό στο email info@iwaterfood.gr

Ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος του Προγράμματος Κατάρτισης εξ’ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού” θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2018.  

Ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού” θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2018.

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι ιδιωτικό.

Αγαπητές/οί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 5η ενότητα μαθημάτων του προγράμματος. Ο κύκλος της 6ης ενότητας ολοκληρώνεται στις 17/1/2016.