ΝέαΟ νέος εκπαιδευτικός κύκλος του Προγράμματος Κατάρτισης εξ’ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού” πρόκειται να ξεκινήσει στις 25/03/2019. 

Ξεκίνησε ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Ευχόμαστε στους νέους σπουδαστές επιτυχή παρακολούθηση!