ΝέαΞεκίνησαν οι αιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού κύκλου του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως: 28 Σεπτεμβρίου 2017. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου 2017. 

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα των ενοτήτων του β’ κύκλου. 16/07/2017 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση, το τεστ της εξέτασης θα αναρτηθεί στην στήλη μαθήματα (Εργασίες και Τελική εξέταση). 

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ο κύκλος των Ενοτήτων 5Α και 5Β ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε η 6η ενότητα “Διαπίστευση Εργαστηρίων – Απομόνωση και Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών – Καλλιεργητικές/Μοριακές τεχνικές”, ο κύκλος της 6ης ενότητας ολοκληρώνεται στις 25/06/2017.

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ο κύκλος των Ενοτήτων 4Α και 4Β ολοκληρώνεται στις 28/05/2017. Στην στήλη Βαθμοί, έχει αναρτηθεί το βαθμολόγιο της 2ης ενότητας.

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ξεκίνησαν οι Ενότητες 3α & 3β. Ο κύκλος των Ενοτήτων ολοκληρώνεται στις 14/05/2017.

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ξεκίνησε η 2η Ενότητα, Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών του προγράμματος “Μικροβιολογία Νερού”. Ο κύκλος της 2ης Ενότητας ολοκληρώνεται στις 30/04/2017.

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ξεκίνησε η 1η Ενότητα του 2ου Κύκλου του προγράμματος “Μικροβιολογία του Νερού”. Ο κύκλος της 1ης Ενότητας ολοκληρώνεται στις 16/04/2017.

Μέχρι 30 Μαρτίου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον νέο εκπαιδευτικό κύκλο του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 3 Απριλίου 2017.  

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού κύκλου του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως: 24 Μαρτίου 2017 . Τα μαθήματα ξεκινούν στις 3 Απριλίου 2017.  

Swimming Pool & Spa 7th Intenational Confence, 2-5 May 2017, Kos Island, Greece 2 DAYS LEFT FOR ABSTRACT SUBMISSION: Deadline: 24/02/2017 Early Registration Discount Deadline: 24/03/2017 Contact us at info@7poolspaconference2017.org