Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2019 – Ιανουάριος 2020, 05/07/2019

Ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος του Προγράμματος Κατάρτισης εξ’ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού” πρόκειται να ξεκινήσει στις 14/10/2019.