Νέος Εκπαιδευτικός Κύκλος, 28/02/2017

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού κύκλου του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως: 24 Μαρτίου 2017 . Τα μαθήματα ξεκινούν στις 3 Απριλίου 2017.