Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων, 27/03/2017

Μέχρι 30 Μαρτίου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον νέο εκπαιδευτικό κύκλο του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 3 Απριλίου 2017.