Ανακοίνωση, 06/04/2017

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές,

Ξεκίνησε η 1η Ενότητα του 2ου Κύκλου του προγράμματος “Μικροβιολογία του Νερού”. Ο κύκλος της 1ης Ενότητας ολοκληρώνεται στις 16/04/2017.