Ανακοίνωση, 17/04/2017

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές,

Ξεκίνησε η 2η Ενότητα, Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών του προγράμματος “Μικροβιολογία Νερού”. Ο κύκλος της 2ης Ενότητας ολοκληρώνεται στις 30/04/2017.