Ανακοίνωση, 22/05/2017

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές,

Ο κύκλος των Ενοτήτων 4Α και 4Β ολοκληρώνεται στις 28/05/2017. Στην στήλη Βαθμοί, έχει αναρτηθεί το βαθμολόγιο της 2ης ενότητας.