Ανακοίνωση, 12/06/2017

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές, Ο κύκλος των Ενοτήτων 5Α και 5Β ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε η 6η ενότητα “Διαπίστευση Εργαστηρίων – Απομόνωση και Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών – Καλλιεργητικές/Μοριακές τεχνικές”, ο κύκλος της 6ης ενότητας ολοκληρώνεται στις 25/06/2017.