Ανακοίνωση, 16/07/2017

Αγαπητές/Αγαπητοί σπουδάστριες/σπουδαστές,

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα των ενοτήτων του β’ κύκλου. 16/07/2017 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση, το τεστ της εξέτασης θα αναρτηθεί στην στήλη μαθήματα (Εργασίες και Τελική εξέταση).