Νέος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεπτέμβριος 2017, 20/07/2017

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού κύκλου του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού”. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως: 28 Σεπτεμβρίου 2017. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου 2017.