Νέος Εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2017, 20/07/2017

Ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος του Προγράμματος Κατάρτισης εξ Αποστάσεως “Μικροβιολογία του Νερού” ξεκίνησε. Ευχόμαστε στους νέους σπουδαστές επιτυχή παρακολούθηση.