Δίδακτρα

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ προσφέρει δύο Κατευθύνσεις: α) Πόσιμα Νερά και β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής.

Το κόστος του Προγράμματος ορίζεται στα 250 € ανά Κατεύθυνση, και έχουν θεσπιστεί δύο δόσεις για την εξόφλησή του. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και τις δύο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό κόστος είναι 400 €. 

Το κόστος παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι 50 €. Το Πρακτικό μέρος θα διεξαχθεί εφόσον θα υπάρξουν 10 ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής οι υποψήφιοι σπουδαστές ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους και λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

 

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

Σε ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους προσφέρεται έκπτωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων (Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).

Σε εταιρείες που επιμορφώνουν 4 ή περισσότερους εργαζόμενους προσφέρεται μείωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων.