Δίδακτρα

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ προσφέρει δύο Κατευθύνσεις: α) Πόσιμα Νερά και β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής.

Το κόστος του Προγράμματος ορίζεται στα 250  ανά Κατεύθυνση, και έχουν θεσπιστεί δύο δόσεις για την εξόφληση του. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και τις δυο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό κόστος είναι 500 

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής οι υποψήφιοι σπουδαστές ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους και λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

Σε ανέργους καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρεται έκπτωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων.

Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.