Εκπαιδευτικές ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους (για τον κύκλο του προγράμματος Απρίλιος 2019 - Ιούλιος 2019) στον πίνακα που ακολουθεί:

Σημείωση: Οι ενότητες 1,2,6,7 είναι κοινές και για τις δύο κατευθύνσεις. Οι ενότητες 3,4,5 εξειδικεύονται ανά κατεύθυνση: α) Πόσιμο νερό  β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής. Ειδικότερα: 

 

Ενότητα

Κατεύθυνση Α

Κατεύθυνση Β

Ημερομηνίες

 

Εισαγωγική εβδομάδα

08/04/2019-14/04/2019

Ενότητα 1

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία του Νερού

 

Διδάσκουσα: Μ.Α. Ευστρατίου

15/04/2019-28/04/2019

Ενότητα 2

Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών

 

Διδάσκων: Α. Βανταράκης

29/04/2019-12/05/2019

Ενότητα 3Α-3Β

Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό – Εκτίμηση κινδύνων – Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

 

Διδάσκων: Α. Βανταράκης

Νερά αναψυχής και Επιφανειακά νερά – Ταυτότητες Ακτών

 

Διδάσκουσα: Μ.Α. Ευστρατίου

13/05/2019-26/05/2019

Ενότητα 4Α-4Β

Απόβλητα – Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων -Νερό Βιομηχανίας/ Γεωργίας 

 

Διδάσκουσες: Μ.Α. Ευστρατίου & Α. Μαυρίδου

Κολυμβητικές Δεξαμενές και Spa

 

Διδάσκουσα: Α. Μαυρίδου

27/05/2019-09/06/2019

Ενότητα 5Α-5Β

Εισπνεόμενο νερό και Λεγιονέλλα (Legionnella)

 

Διδάσκουσα: Α. Μαυρίδου

Ακραία Φαινόμενα και Υδάτινο Περιβάλλον-Διατήρηση υδάτινων οικοσυστημάτων

 

Διδάσκουσα: Μ.Α. Ευστρατίου

10/06/2019-23/06/2019

Ενότητα 6

Διαπίστευση Εργαστηρίων – Απομόνωση και Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών – Καλλιεργητικές/Μοριακές τεχνικές

 

Διδάσκοντες: Α. Μαυρίδου & Α. Βανταράκης

24/06/2019-07/07/2019

Ενότητα 7

Εργαστηριακή πρακτική (προαιρετική)

Α. Βανταράκης

 

Η εργαστηριακή πρακτική πραγματοποιείται στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

08/07/2019-13/07/2019

Τελική Εξέταση: 14/07/2019

Τελική Εργασία: 14/07/2019