Ύλη

Οι ενότητες 1,2,6,7,8 είναι κοινές και για τις δύο κατευθύνσεις. Οι ενότητες 3,4,5 εξειδικεύονται ανά κατεύθυνση: α) Πόσιμο νερό (στήλη αριστερά) β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής (στήλη δεξιά).

 

Ενότητα Τίτλος

Ενότητα 1

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία του Νερού

Ενότητα 2

Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών

Ενότητα 3

Α) Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό – Εκτίμηση κινδύνων – Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

Β) Νερά αναψυχής και Επιφανειακά νερά – Ταυτότητες Ακτών

Ενότητα 4

Α) Απόβλητα _Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων_Νερό Βιομηχανίας_ Γεωργίας_ ISO22000

Β) Κολυμβητικές Δεξαμενές και Spa

Ενότητα 5

 

 

Α) Εισπνεόμενο νερό και Λεγιονέλλα (Legionnella)

 

Β) Ακραία Φαινόμενα και Υδάτινο Περιβάλλον-Διατήρηση υδάτινων οικοσυστημάτων

 

Ενότητα 6

Διαπίστευση Εργαστηρίων – Απομόνωση και Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών – Καλλιεργητικές/Μοριακές τεχνικές

Ενότητα 7

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ποιότητα Νερού (Geographic Information Systems – GIS)

Ενότητα 8

Εργαστηριακή πρακτική (προαιρετική) – Αξιολόγηση – Εργασίες – Ημερίδα

Τελικό Τεστ

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Ενότητα Τίτλος Διδάσκοντες Ημερομηνίες
Ενότητα 1 Εισαγωγή στη Μικροβιολογία του Νερού Αρβανιτίδου – Βαγιωνά Μ.  16/10/2017 – 29/10/2017
Ενότητα 2 Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών Αρβανιτίδου – Βαγιωνά Μ.  30/10/2017-12/11/2017
Ενότητα 3Α Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό – Εκτίμηση κινδύνων – Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Βανταράκης Α.  13/11/2017-26/11/2017
Ενότητα 3Β Νερά αναψυχής και Επιφανειακά νερά – Ταυτότητες Ακτών Ευστρατίου Μ.   13/11/2017-26/11/2017
Ενότητα 4Α Απόβλητα – Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων -Νερό Βιομηχανίας – Γεωργίας – ISO22000 Βανταράκης Α. & Μανδηλαρά Γ.  27/11/2017-10/12/2017
Ενότητα 4Β Κολυμβητικές Δεξαμενές και Spa Μαυρίδου Α.  27/11/2017-10/12/2017
Ενότητα 5Α Εισπνεόμενο νερό και Λεγιονέλλα (Legionnella) Μαυρίδου Α.   11/12/2017-24/12/2017
Ενότητα 5Β Ακραία Φαινόμενα και Υδάτινο Περιβάλλον-Διατήρηση υδάτινων οικοσυστημάτων Ευστρατίου Μ.  11/12/2017-24/12/2017
Ενότητα 6 Διαπίστευση Εργαστηρίων – Απομόνωση και Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών – Καλλιεργητικές/Μοριακές τεχνικές Μαυρίδου Α. & Βανταράκης Α.  08/01/2017-21/01/2018
Ενότητα 7 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ποιότητα Νερού (Geographic Information Systems – GIS) Κίτσιου Δ.  22/01/2018-04/02/2018
Ενότητα 8 Εργαστηριακή πρακτική (προαιρετική) – Αξιολόγηση – Εργασίες – Ημερίδα Βανταράκης Α.

 05-07/02/2018

Τελική Εξέταση:       10/02/2018                                                                                            Κατάθεση Τελικής Εργασίας:     18/02/2018