Εκπαιδευτικές ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους (για τον κύκλο του προγράμματος Μάρτιος 2018-Ιούνιος 2018) στον πίνακα που ακολουθεί:

Σημείωση: Οι ενότητες 1,2,6,7 είναι κοινές και για τις δύο κατευθύνσεις. Οι ενότητες 3,4,5 εξειδικεύονται ανά κατεύθυνση: α) Πόσιμο νερό  β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής. Ειδικότερα: 

 

Ενότητα

Κατεύθυνση Α

Κατεύθυνση Β

Ημερομηνίες

 

Εισαγωγική εβδομάδα

26/03/2018-01/04/2018

Ενότητα 1

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία του Νερού

 

Καθ. κ. Αρβανιτίδου – Βαγιωνά Μ.

02/04/2018-15/04/2018

Ενότητα 2

Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών

 

Καθ. κ. Αρβανιτίδου – Βαγιωνά Μ.

16/04/2018-29/04/2018

Ενότητα 3Α-3Β

Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό – Εκτίμηση κινδύνων – Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

 

Καθ. κ. Βανταράκης Α.

Νερά αναψυχής και Επιφανειακά νερά – Ταυτότητες Ακτών

 

Καθ. κ. Ευστρατίου Μ.Α.

30/04/2018-13/05/2018

Ενότητα 4Α-4Β

Απόβλητα – Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων -Νερό Βιομηχανίας/ Γεωργίας – ISO22000

 

Καθ. κ.κ.  Ευστρατίου Μ.Α. & Μαυρίδου Α.

Κολυμβητικές Δεξαμενές και Spa

 

Καθ. κ.  Μαυρίδου Α.

14/05/2018-27/05/2018

Ενότητα 5Α-5Β

Εισπνεόμενο νερό και Λεγιονέλλα (Legionnella)

 

Καθ. κ. Μαυρίδου Α.

Ακραία Φαινόμενα και Υδάτινο Περιβάλλον-Διατήρηση υδάτινων οικοσυστημάτων

 

Καθ. κ.  Ευστρατίου Μ.Α.

28/05/2018-10/06/2018

Ενότητα 6

Διαπίστευση Εργαστηρίων – Απομόνωση και Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών – Καλλιεργητικές/Μοριακές τεχνικές

 

Καθ. κ.κ. Μαυρίδου Α. & Βανταράκης Α.

11/06/2018-24/06/2018

 

Τελική Εξέταση: 30/06/2018

 

Τελική Εργασία: 30/06/2018