Διδάσκοντες


Καθηγητές

Μ. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά
Απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με εξειδίκευση σε δύο ειδικότητες, 1. Ιατρός Βιοπαθολόγος και 2. Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής.

Μεταπτυχιακό στο Royal Postgraduate Medical School στην ιολογία και στη London School of Hygiene and Tropical Medicine στην επιδημιολογία και ιατρική στατιστική.

Διευθύντρια, ως πρωτοβάθμια καθηγήτρια ιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή», το ομώνυμο εργαστήριο στο Α.Π.Θ. τα τελευταία τρία περίπου χρόνια. Παράλληλα με τις άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου, κάθε χρόνο εξετάζονται περίπου 6000 δείγματα νερού για τη μικροβιολογική ή/και χημική τους καταλληλότητα.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία για τους προπτυχιακούς φοιτητές, σειρά σημειώσεων για μεταπτυχιακούς φοιτητές και 200 εργασίες από τις οποίες οι 60 είναι δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και έχουν περισσότερες από 400 βιβλιογραφικές αναφορές.
Καθηγήτρια
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής
Ιατρική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α. Μαυρίδου
Η Α. Μαυρίδου είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας από το Παν/μιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Τμήμα Οικολογίας του Πανεπιστημίου Paris XI, και διδακτορικού στη Θαλάσσια Μικροβιολογία από το Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Aθηνών. Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διδάσκει Γενική Μικροβιολογία, Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων και Διαπίστευση Βιο-ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης διδάσκει Μικροβιολογία Υδάτων και Διαπίστευση Εργαστηρίων σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γενικά στη μικροβιολογία του νερού και ειδικότερα στην λεγιονέλλωση, στην διαπίστευση εργαστηρίων μικροβιολογίας νερού (μέλος του ΕΣΥΔ 1998-2009), στην μικροβιολογία λυμάτων και στην μικροβιολογία των κολυμβητικών δεξαμενών.

Συνεργάζεται συστηματικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Μεσογειακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP/WHO) στην συγγραφή Guidelines και reviews για πολλές περιοχές του πλανήτη και επίσης σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και διδασκαλία (Κουβέιτ, Τεχεράνη, Αλγέρι, Αθήνα). Είναι μέλος της Επιτροπής του ISO και Πρόεδρος της αντίστοιχης του ΕΛΟΤ για θέματα μικροβιολογίας νερού.

Καθηγήτρια Μικροβιολογίας
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας, Ελλάδα
Απόστολος Βανταράκης
O Απόστολος Βανταράκης έχει πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει M.Sc στη Γενετική από το UCS, Wales, UK. Έχει εξειδίκευση στην Επιδημιολογία από το EEPE. Έχει μεταδιδακτορική εμπειρία στη Μικροβιολογία τροφίμων. Έχει εργαστεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και στην Επιθεώρηση Εργασίας/Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων Δυτικής Ελλάδος.

Έχει την επιστημονική ευθύνη σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και ελληνικούς φορείς. Είναι εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ιολογία τροφίμων) και του ΕΣΥΔ (διαπίστευση εργαστηρίων για τη διενέργεια μοριακών αναλύσεων).

Είναι εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην Τεχνική Επιτροπή του Παγκόσμιου φορέα Τυποποίησης CEN και της ΓΓΕΤ σε πρόγραμμα COST. Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας των Υδάτων, μέλος της ΠΕΒ και μέλος του ECOCITY.

Αναπληρωτής Καθηγητής
Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
Εργαστήριο Υγιεινής
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Πατρών , Ελλάδα
Ευστρατίου Μαρία Αδαμαντία
Η Μ.Α. Ευστρατίου είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας από το Παν/μιο Πατρών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία από το Παν/μιο Herriot-Watt του Εδιμβούργου, M.Sc. σε Management Sciences από το Παν/μιο UMIST του Μάντσεστερ, Μεγάλης Βρετανίας και διδακτορικού στη Θαλάσσια Μικροβιολογία από το Παν/μιο Πατρών. Έχει εργασθεί σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα και στη δημόσια διοίκηση.

Στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας διδάσκει Βιολογία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Μικροβιολογία Τροφίμων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει οργανώσει τα αντίστοιχα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εργαστήρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γενικά στη μικροβιολογία του νερού και ειδικότερα σε παθογόνους μικροοργανισμούς της θάλασσας.

Στη διαχείριση των νερών της παράκτιας ζώνης, σε θέματα μικροβιακής οικολογίας - σχέσεων μεταξύ μικροοργανισμών, δημόσιας υγείας και σχετικής νομοθεσίας.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα