Εργαστηριακή πρακτική άσκηση

Σκοπός

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι πρακτικές δεξιότητες σε θέματα που διδάχθηκαν κατά την διάρκεια της ενότητας. Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να παρουσιάσουν της τελικές τους εργασίες στην ημερίδα που διοργανώνεται και διεξάγεται την τελευταία ημέρα του προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της ενότητας περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε τεχνικές καλλιέργειας για την ανίχνευση μικροοργανισμών:

* Coliforms/E.coli,

* Enterococci

* Pseudomonas aeruginosa

* Legionella pneumophila

Σε μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση των μικροοργανισμών:

* Νορο-ιοί

* Αδενο-ιοί

* Ηπατίτιδα Α

*Επιδημιολογία – ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού

*GIS Χαρτογράφηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της ενότητας θα έχουν καταρτιστεί πλήρως σε σύγχρονες τεχνικές που αφορούν στην ανίχνευση των μικροοργανισμών στα ύδατα.

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+