Πιστοποιητικό

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ολοκλήρωση και επιτυχία των εργασιών καθώς και της τελικής εξέτασης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης, ανάλογα με την κατεύθυνση ως εξής:

Α) “Πιστοποιητικό κατάρτισης Μικροβιολογίας Πόσιμου νερού”

Β) “Μικροβιολογίας Νερών Κολύμβησης και Αναψυχής “

Γ) “Μικροβιολογίας Υδάτινου Περιβάλλοντος”

Το Πιστοποιητικό δίδεται στα πλαίσια του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην «Μικροβιολογία του Νερού» από το Εργαστήριο Υγιεινής (Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας) του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Προϋποθέσεις  επιτυχούς παρακολούθησης

1. Η συμμετοχή σε όλα τα ενδιάμεσα τεστ είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε ένα τεστ ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει τον κύκλο σπουδών και να συμμετάσχει στο ίδιο τεστ στον επόμενο κύκλο μαθημάτων, χωρίς επιπλέον κόστος.

2. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε δύο ή περισσότερα τεστ ο σπουδαστής δεν μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο κύκλο, και πρέπει να κάνει επανεγγραφή στον επόμενο κύκλο.  

3. Ο Μέσος Όρος βαθμολογίας των ενδιάμεσων τεστ πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) με άριστα το δέκα (10).

4. Η συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Ελάχιστη βαθμολογία πέντε (5) με άριστα το δέκα (10). Σε περίπτωση μη συμμετοχής ο σπουδαστής μπορεί να επαναλάβει τις εξετάσεις το επόμενο εξάμηνο χωρίς να χρειαστεί να επαναλάβει τα modules.

5. Η συγγραφή Τελικής Εργασίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη υποβολής Τελικής Εργασίας ο σπουδαστής μπορεί να υποβάλει την Τελική Εργασία  το επόμενο εξάμηνο χωρίς να χρειαστεί να υποβάλλει τα modules.

Αν μία ή περισσότερες από  τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται ο φοιτητής απορρίπτεται.

Σε κάθε μια περίπτωση από τις προηγούμενες εκτός της πρώτης ο σπουδαστής επιβαρύνεται με επιπλέον διαχειριστικό κόστος.