Πιστοποιητικό

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ολοκλήρωση και επιτυχία των εργασιών καθώς και της τελικής εξέτασης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης, ανάλογα με την κατεύθυνση ως εξής:

“Πιστοποιητικό κατάρτησης Μικροβιολογίας Πόσιμου νερού”

“Μικροβιολογίας Νερών Κολύμβησης και Αναψυχής “

“Μικροβιολογίας Υδάτινου Περιβάλλοντος”

Το Πιστοποιητικό δίδεται στα πλαίσια του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην «Μικροβιολογία του Νερού» από το Εργαστήριο Υγιεινής (Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας) του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, το εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ Αθηνών.