Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ προσφέρεται από την Ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών με τη σύμπραξη των Καθηγητών:

  • Καθηγητής κ. Απόστολος Βανταράκης, Εργαστήριο Υγιεινής (Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας) του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Ομ. Καθηγήτρια Αθηνά Μαυρίδου, Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών
  • τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Α. Ευστρατίου, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βανταράκης Απόστολος
Καθηγητής
Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
Εργαστήριο Υγιεινής
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

O Απόστολος Βανταράκης έχει πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει M.Sc στη Γενετική από το UCS, Wales, UK. Έχει εξειδίκευση στην Επιδημιολογία από το EEPE. Έχει μεταδιδακτορική εμπειρία στη Μικροβιολογία τροφίμων. Έχει εργαστεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και στην Επιθεώρηση Εργασίας/Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων Δυτικής Ελλάδος.

Έχει την επιστημονική ευθύνη σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και ελληνικούς φορείς. Είναι εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ιολογία τροφίμων) και του ΕΣΥΔ (διαπίστευση εργαστηρίων για τη διενέργεια μοριακών αναλύσεων).

Είναι εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην Τεχνική Επιτροπή του Παγκόσμιου φορέα Τυποποίησης CEN και της ΓΓΕΤ σε πρόγραμμα COST. Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας των Υδάτων, μέλος της ΠΕΒ και μέλος του ECOCITY.

 

Ευστρατίου Μαρία-Αδαμαντία
τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα

Η Μ.Α. Ευστρατίου είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας από το Παν/μιο Πατρών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία από το Παν/μιο Herriot-Watt του Εδιμβούργου, M.Sc. σε Management Sciences από το Παν/μιο UMIST του Μάντσεστερ, Μεγάλης Βρετανίας και διδακτορικού στη Θαλάσσια Μικροβιολογία από το Παν/μιο Πατρών. Έχει εργασθεί σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα και στη δημόσια διοίκηση.

Στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας διδάσκει Βιολογία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Μικροβιολογία Τροφίμων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει οργανώσει τα αντίστοιχα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εργαστήρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γενικά στη μικροβιολογία του νερού και ειδικότερα σε παθογόνους μικροοργανισμούς της θάλασσας.

Στη διαχείριση των νερών της παράκτιας ζώνης, σε θέματα μικροβιακής οικολογίας – σχέσεων μεταξύ μικροοργανισμών, δημόσιας υγείας και σχετικής νομοθεσίας.

 

Μαυρίδου Αθηνά
Ομότιμη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής                                Μικροβιολογίας, Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών

Η Αθηνά Μαυρίδου είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας από το Παν/μιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Τμήμα Οικολογίας του Πανεπιστημίου Paris XI, και διδακτορικού στη Θαλάσσια Μικροβιολογία από το Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Aθηνών. Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διδάσκει Γενική Μικροβιολογία, Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων και Διαπίστευση Βιο-ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης διδάσκει Μικροβιολογία Υδάτων και Διαπίστευση Εργαστηρίων σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γενικά στη μικροβιολογία του νερού και ειδικότερα στην λεγιονέλλωση, στην διαπίστευση εργαστηρίων μικροβιολογίας νερού (μέλος του ΕΣΥΔ 1998-2009), στην μικροβιολογία λυμάτων και στην μικροβιολογία των κολυμβητικών δεξαμενών.

Συνεργάζεται συστηματικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Μεσογειακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP/WHO) στην συγγραφή Guidelines και reviews για πολλές περιοχές του πλανήτη και επίσης σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και διδασκαλία (Κουβέιτ, Τεχεράνη, Αλγέρι, Αθήνα). Είναι μέλος της Επιτροπής του ISO και Πρόεδρος της αντίστοιχης του ΕΛΟΤ για θέματα μικροβιολογίας νερού.

 

university-logo university-logo