Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο κάθε έτους.

Δίνετε κάποια βεβαίωση μετά την παρακολούθηση του προγράμματος;

Οι σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Εάν διακόψω τη φοίτηση μου χωρίς να ολοκληρώσω το πρόγραμμα θα λάβω κάποια βεβαίωση ή επιστροφή διδάκτρων;

Οι σπουδαστές που για οποιοδήποτε λόγο διακόψουν τη φοίτηση στο πρόγραμμα και δεν ολοκληρώσουν τις ενότητες, δε λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και δε μπορούν να ζητήσουν επιστροφή διδάκτρων.

Προκειμένου να συμμετέχω στο πρόγραμμα χρειάζομαι ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών;

Οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις/δεξιότητες στο χειρισμό υπολογιστών. Εφόσον γνωρίζουν να χειρίζονται ένα τυπικό πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο τότε μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς καμία δυσκολία το πρόγραμμα.

Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος;

Το κόστος του Προγράμματος ορίζεται στα 250 € ανά Κατεύθυνση, και έχουν θεσπιστεί δύο δόσεις για την εξόφλησή του. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και τις δύο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό κόστος είναι 400 €.

Αν επιλέξω και τις 2 κατευθύνεις πόσες εκπαιδευτικές ενότητες πρέπει να παρακολουθήσω;

Ο φοιτητής που παρακολουθεί όλο το πρόγραμμα παίρνει 10 εκπαιδευτικές ενότητες.

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+