Ερώτηση: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Απάντηση:  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο κάθε έτους.

Ερώτηση: Δίνετε κάποια βεβαίωση μετά την παρακολούθηση του προγράμματος;

Απάντηση: Οι σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Ερώτηση: Εάν διακόψω τη φοίτηση μου χωρίς να ολοκληρώσω το πρόγραμμα θα λάβω κάποια βεβαίωση ή επιστροφή διδάκτρων;

Απάντηση: Οι σπουδαστές που για οποιοδήποτε λόγο διακόψουν τη φοίτηση στο πρόγραμμα και δεν ολοκληρώσουν τις ενότητες, δε λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και δε μπορούν να ζητήσουν επιστροφή διδάκτρων.

Ερώτηση: Προκειμένου να συμμετέχω στο πρόγραμμα χρειάζομαι ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών;

Απάντηση: Οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις/δεξιότητες στο χειρισμό υπολογιστών. Εφόσον γνωρίζουν να χειρίζονται ένα τυπικό πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο τότε μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς καμία δυσκολία το πρόγραμμα.

Ερώτηση: Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος;

Απάντηση: Το κόστος του Προγράμματος ορίζεται στα 250 € ανά Κατεύθυνση, και έχουν θεσπιστεί δύο δόσεις για την εξόφλησή του. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και τις δύο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό κόστος είναι 400 €.

Ερώτηση: Αν επιλέξω και τις 2 κατευθύνεις πόσες εκπαιδευτικές ενότητες πρέπει να παρακολουθήσω;

Απάντηση: Ο φοιτητής που παρακολουθεί όλο το πρόγραμμα παίρνει 10 εκπαιδευτικές ενότητες.

university-logo university-logo