Εγγραφή

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση, η οποία πρέπει να αποσταλεί στην Γραμματεία έγκαιρα.

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι σπουδαστές ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους και λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.


Δίδακτρα

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ προσφέρει δύο Κατευθύνσεις:

α) Πόσιμα Νερά και
β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής.

Το κόστος του Προγράμματος ορίζεται στα 250 € ανά Κατεύθυνση, και έχουν θεσπιστεί δύο δόσεις για την εξόφλησή του. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο σπουδαστής και τις δύο Κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό κόστος είναι 400 €.

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν να καταβάλλουν τα δίδακτρα σε δύο (2) ισόποσες δόσεις: η πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων και η δεύτερη πριν την έναρξη της Ενότητας 5.

Το κόστος παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι 50 €. Το Πρακτικό μέρος θα διεξαχθεί εφόσον θα υπάρξουν 10 ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Έκπτωση

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

Σε ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους προσφέρεται έκπτωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων (Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).

Σε εταιρείες που επιμορφώνουν 4 ή περισσότερους εργαζόμενους προσφέρεται μείωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων.

university-logo university-logo