Εγγραφή

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση, η οποία πρέπει να αποσταλεί στην Γραμματεία έγκαιρα.

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι σπουδαστές λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.


Δίδακτρα

Το κόστος του Προγράμματος ορίζεται στα 250 €, και έχουν θεσπιστεί δύο δόσεις για την εξόφλησή του.

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν να καταβάλλουν τα δίδακτρα σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Το κόστος παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι 50 €. Το Πρακτικό μέρος θα διεξαχθεί εφόσον θα υπάρξουν 10 ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Έκπτωση

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

Σε ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους προσφέρεται έκπτωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων (Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).

Σε εταιρείες που επιμορφώνουν 4 ή περισσότερους εργαζόμενους προσφέρεται μείωση 20% επί του ποσού των διδάκτρων.

 

university-logo university-logo