Το Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως Κατάρτισης Μικροβιολογία Νερού είναι ένα πρόγραμμα 6 ενοτήτων, διάρκειας δύο (2) μηνών (9 εβδομάδων). Με το πέρας της παρακολούθησης, απονέμεται Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Το Πρόγραμμα διαιρείται σε 6 ενότητες, συνολικής διάρκειας 9 εβδομάδων.

Για κάθε ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (module) οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

Με την έναρξη της διδασκαλίας της ενότητας ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος για το εκπαιδευτικό υλικό: σημειώσεις, ηλεκτρονική παρουσίαση με power point, κεφάλαιο ή κεφάλαια από ένα ή περισσότερα βιβλία, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά κ.ά. κατά την κρίση του διδάσκοντα και τις ανάγκες της ενότητας.

Υποδεικνύεται ένας ή περισσότεροι δικτυακοί τόποι (sites) από τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες ή να ενημερώνονται και οδηγίες χρήσης του υλικού.

Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της κάθε ενότητας (module), ο καθηγητής μπορεί να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, η μελέτη του οποίου να προϋποθέτει κατανόηση των προηγουμένων.

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετά προσεκτικά την ύλη. Εφόσον παραπέμπεται σε συνδέσεις στο διαδίκτυο πρέπει να μελετά το σχετικό υλικό.

Αφού μελετήσει το υλικό ο εκπαιδευόμενος μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις προς τον διδάσκοντα ζητώντας διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. Οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο να κατανοήσει ο σπουδαστής πλήρως την ύλη.

Πριν το τέλος της χρονικής περιόδου που αναλογεί σε κάθε module, ο σπουδαστής απαιτείται να υποβάλει δια του διαδικτύου, απαντήσεις σε ερωτήσεις (με τη μορφή πολλαπλών επιλογών) σχετικές με το αντικείμενο ή να γράψει ένα σύντομο δοκίμιο.

Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται μέχρι την τελευταία Κυριακή της ενότητας.

Η Βαθμολογία αποστέλλεται τις επόμενες μέρες.

Για κάθε ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

  • Πλήρης παρακολούθηση των θεμάτων που αναπτύσσονται είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.
  • Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν, εφ’ όσον το επιθυμούν να συμμετέχουν σε εργαστηριακές επιδείξεις και να εφαρμόσουν μεθόδους ανίχνευσης μικροοργανισμών από νερό και εφαρμογές κανόνων επιδημιολογίας κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διάρκειας μιας εβδομάδας στο Παν/μιο Πατρών.
  • Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν γραπτά στα μαθήματα που διδάχθηκαν.
  • Η μετάβαση, παραμονή και διατροφή του κάθε σπουδαστή στην Πάτρα θα γίνει με ευθύνη και έξοδά του.
  • Για την παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του Προγράμματος είναι απαραίτητη η χρήση εργαστηριακής ποδιάς, την οποία κάθε σπουδαστής πρέπει να φέρει μαζί του.

Υποστήριξη προς τους εκπαιδευόμενους

  • Ηλεκτρονική επικοινωνία με το διδάσκοντα γίνεται καθημερινά την περίοδο που διδάσκεται κάθε ενότητα.
  • Εφόσον ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί συμπληρωματικές πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το διδάσκοντα. Ο διδάσκων μπορεί να υποδείξει πρόσθετη βιβλιογραφία ή δικτυακούς τόπους άντλησης πληροφορίας.
  • Εάν ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος κάποιο από τα θέματα που διδάσκονται, υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσει με τον διδάσκοντα τον τομέα του ενδιαφέροντος του και ο διδάσκων να του αναθέσει εργασία που να περιστρέφεται γύρω από το θέμα ή να του υποδείξει σχετική βιβλιογραφία.

Πρακτική Εξάσκηση Εξετάσεις

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν δικαίωμα να  παρευρίσκονται στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής, κατά την τελευταία εβδομάδα της εκπαίδευσης. Θα λάβουν μέρος στο Πρακτικό μέρος του Προγράμματος Κατάρτισης που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Η Πρακτική Εξάσκηση περιλαμβάνει:

Α.  Επίδειξη των καλλιεργητικών και μοριακών μεθόδων ανίχνευσης μικροοργανισμών από νερό. Οι σπουδαστές θα κληθούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες απομόνωσης μικροοργανισμών δουλεύοντας στον πάγκο. Η χρήση εργαστηριακής ποδιάς είναι υποχρεωτική.
Β.  Πρακτικές ασκήσεις επιδημιολογίας, μελέτη και εκτίμηση επιδημιολογικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντούν σε σύντομα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους (για τον επόμενο κύκλο του προγράμματος (Μάιος 2024 – Ιούλιος 2024) εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ενότητα

Θέμα

Ημερομηνίες

Εβδομάδα 1

Εισαγωγική εβδομάδα

07/10/2024 -13/10/2024

Εβδομάδα 2

 Εισαγωγή στη Μικροβιολογία του Νερού

14/10/2024 – 20/10/2024

Εβδομάδα 3

Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών 21/10/2024 – 27/10/2024

Εβδομάδα 4

Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό – Εκτίμηση Κινδύνου

28/10/2024-03/11/2024

Εβδομάδα 5

Επιφανειακά Νερά – Απόβλητα – Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

04/11/2024-10/11/2024

Εβδομάδα 6

Νερά αναψυχής – Ακτές κολύμβησης, ποτάμια και λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές, ιαματικά λουτρά

11/11/2024 -17/11/2024

Εβδομάδα 7

Εισπνεόμενο νερό, Λεγιονέλλα και Μυκοβακτηρίδια

18/11/2024–24/11/2024

Εβδομάδα 8-9

Τελική Εξέταση 

Τελική Εργασία

03/12/2024

10/12/2024

 

Πιστοποιητικά

17/12/2024
Οι ώρες διδασκαλίας του Προγράμματος συμπεριλαμβάνουν 140 ώρες μελέτης:
α) για τις εργασίες που ανατίθενται από τους διδάσκοντες: 120 ώρες
β) για την τελική εργασία, 10 ώρες
γ) για την τελική εξέταση, 10 ώρες, και
δ) όσοι σπουδαστές επιλέξουν να παρακολουθήσουν την Πρακτική Άσκηση θα υπολογίσουν επιπλέον 30 ώρες μελέτης.
university-logo university-logo