Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως

“Μικροβιολογία Νερού”

Μία από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα είναι η Ποιότητα του Νερού και η Διαχείριση του Νερού. Η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τοπικές συγκρούσεις και το πολύπλοκο του διεθνούς πολιτικού συστήματος επηρεάζουν την διαθεσιμότητα και ποιότητα αυτού του τόσο ζωτικού είδους πρώτης ανάγκης. 

Οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του νερού πρέπει να έχουν καλή αντίληψη θεμάτων όπως η ποιότητα των διαφόρων τύπων νερού που καταναλώνουμε ή αξιοποιούμε (πόσιμο, κολύμβησης, ιαματικών πηγών, κολυμβητηρίων), το μάνατζμεντ του νερού στο δημόσιο τομέα και στην βιομηχανία. Πρέπει να μπορούν να συσχετίσουν χρήσεις του νερού με περιβαλλοντικά προβλήματα και να είναι ενήμεροι για την σχετική νομοθεσία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες σχεδιάσαμε ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης δύο κατευθύνσεων για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη μικροβιολογία του νερού, οι οποίοι  επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την τεχνική τους επάρκεια. Πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες μια πραγματική ευκαιρία να βελτιώσουν τα ουσιαστικά τους προσόντα και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Προσφέρουμε κατάρτιση υψηλής ποιότητας, ενώ οι μέθοδοι και οι τεχνικές που περιγράφονται επικαιροποιούνται συνεχώς ώστε να καλύπτουν τις τεχνολογίες αιχμής της μικροβιολογίας του νερού.

Οι δύο κατευθύνσεις  που προσφέρονται είναι:

Α) Πόσιμο Νερό

Β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής

Η τελευταία (προαιρετική) ενότητα είναι πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται προσφέρουν δυναμικό μείγμα επιστημονικής θεωρίας και πρακτικών εφαρμογών στην μικροβιολογία του υδάτινου περιβάλλοντος. Οι προσεγγίσεις και η διδακτέα ύλη εμπεριέχουν πληροφορία και νομοθεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσφέρεται η δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα:

Α) επιλέγοντας την μία από τις δύο ή/και τις 2 κατευθύνσεις

Β) να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, και να τους απονεμηθεί το Πιστοποιητικό Κατάρτισης στην Αγγλική ή στην Ελληνική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετράμηνου προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τα εφόδια να μπουν στην αγορά εργασίας με δεξιότητες που οι εργοδότες σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζουν και αμείβουν.

Σημαντικές ημερομηνίες: 

Έναρξη νέου προγράμματος: 14 Οκτωβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Οκτωβρίου 2019

Διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος 2019 – Ιανουάριος 2020

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής  και να την στείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@watermicro-eclass.net