Η τελευταία ενημέρωση από το European Environment Agency σχετικά με την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Περιλαμβάνει πληροφορία για θαλάσσια και εσωτερικά νερά (λίμνες – ποτάμια) για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα βρείτε τα γενικά στοιχεία για την Ελλάδα.

State of bathing waters — European Environment Agency (europa.eu)

 

university-logo university-logo