Εισαγωγή στην Μικροβιολογία Νερού

Σκοπός

Η 1η ενότητα παρέχει λεπτομερή ανασκόπηση και αξιολόγηση των μικροοργανισμών και την σημασία αυτών στο υδάτινο περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της 1ης ενότητας περιλαμβάνει στοιχεία Ιατρικής Μικροβιολογίας και τους συχνότερους παθογόνους μικροοργανισμούς που μεταδίδονται μέσω του νερού. Την προέλευση των μικροοργανισμών και την σημασία τους για τη δημόσια υγεία. Τα χαρακτηριστικά, τα είδη, το μεταβολισμό, το πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των μικροοργανισμών καθώς και τους βιώσιμους αλλά μη καλλιεργήσιμους μικροοργανισμούς. Τέλος, γίνεται αναφορά στα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από μολυσμένο πόσιμο νερό ή υδάτων αναψυχής.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τους μηχανισμούς που διευκολύνουν την μετάδοση των μικροοργανισμών από το πόσιμο νερό και τα ύδατα αναψυχής, καθώς και ο πιθανός αντίκτυπος στη δημόσια υγεία.

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+