Απόβλητα – Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων

Σκοπός

Η λεπτομερής ανασκόπηση των παθογόνων μικροοργανισμών στα ανεπεξέργαστα και στα επεξεργασμένα λύματα και η παρουσίαση επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς και τις εθνικές νομοθεσίες και οδηγίες.

Περιεχόμενο • Οι μικροοργανισμοί στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων,
• Τα παθογόνα των λυμάτων,
• Μέθοδοι απολύμανσης,
• Επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία,
• Η χρήση των λυμάτων στην διαχείριση της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Από την ενότητα αυτή, οι σπουδαστές θα έχουν μια συνολική εικόνα της μικροβιολογίας των λυμάτων και των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων με έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
university-logo university-logo