Εισπνεόμενο νερό, Λεγιονέλλα και Μυκοβακτηρίδια
Σκοπός Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος  γνώσεις για την μετάδοση λοιμώξεων μέσω εισπνοής ακατάλληλου νερού και των καταστάσεων που τις προκαλούν.
Περιεχόμενο
  • Νόσος των λεγεωναρίων.
  • Οδοί μετάδοσης, πρόληψη, επιδημίες, Risk assessment.
  • Το EWGLI και ELDSNet πρότυπο επιδημιολογικό δίκτυο.
  •  Άτυπα μυκοβακτηρίδια.
  • Οδοί μετάδοσης, πρόληψη, επιδημίες, εξυγίανση συστημάτων μετάδοσης λοιμώξεων μέσω εισπνοής.
  • Εισπνεόμενες λοιμώξεις ως μέρος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
  • Σύγκριση της λεγιονέλλωσης με την επιδημία COVID- 19.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Ο εκπαιδευόμενος αποκτά την ικανότητα υγειονομικών ελέγχων σε συστήματα επικίνδυνα για μετάδοση λοιμώξεων μέσω εισπνοής σταγονιδίων και  την λήψη προληπτικών μέτρων και διορθωτικών ενεργειών.
university-logo university-logo