Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ολοκλήρωση και επιτυχία των εργασιών καθώς και της τελικής εξέτασης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Το Πιστοποιητικό δίδεται στα πλαίσια του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην «Μικροβιολογία του Νερού» από το Εργαστήριο Υγιεινής (Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας) του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ.

 

university-logo university-logo